Zadanie sprzęgła

Sprzęgło to właśnie ta „zapłata”, która umożliwia wymianę towarów, mówiąc przenośnie. A dosłownie, ma ono za zadanie przenieść napęd – czyli moment obrotowy - z jednego elementu na drugi. Firma Apex, ze swą siedzibą w Kępnie, oferuje wiele rodzajów sprzęgieł znajdujących zastosowanie w maszynach przemysłowych: sprzęgło mechaniczne, hydrauliczne, czy też sprzęgło elektromagnetyczne. Działanie tego ostatniego jest możliwe dzięki polu elektromagnetycznemu, które oddziałuje na elektromagnesy. Zapraszamy!


APEX
Kościuszki 4
63-600 Kępno
tel. +48627829200