bizo.com.pl | Dofinansowanie dla firm

BIZO — Firma Usługowo Doradcza ocenia szanse pozyskania funduszy, wybiera odpowiednie programy unijne, określa ilość pieniędzy jakie można dostać i na jakie cele przeznaczyć, wreszcie przygotowuje kompleksowo wniosek wraz z biznes planem. Dokumentacja biznesowa ma na celu zagwarantować pozyskanie środków i rozliczyć grant i efektywne funkcjonowanie danego przedsięwzięcia w przyszłości. Na stronie online firmy znajduje się bezpłatny poradnik o możliwościach uzyskania dotacji w zakresie danego pomysłu.


BIZO – Firma Usługowo Doradcza
Ludowa 22
40-770 Katowice
tel. +48 32 32 18 46